Želja nam je upoznati vas sa našim mogućnostima pružanja usluga i uvjetima u namjeri da održavanje i upravljanje vašom zgradom podignemo na višu razinu i tako odgovorimo vašim željama i zahtjevima.
 

Lista usluga

Iz naše ponude posebno želimo izdvojiti:

 1. Brzo reagiranje na dojavu Predstavnika suvlasnika u najkraćem roku
 2. Transparentno poslovanje
 3. Poklanjanje pune pažnje svakoj zgradi
 4. Otvaranje zasebnog žiro računa vašeg objekta
 5. Uvid u stanje računa svim suvlasnicima (putem Interneta) i na upit Predstavnika suvlasnika
 6. Stručni pregled stanja objekta
 7. Izrada godišnjeg odnosno višegodišnjeg Programa održavanja s prijedlogom visine pričuve po m2 i  prioritetnim radovima
 8. Ispisi i dostava uplatnica za pričuvu
 9. Ugovaranje osiguranja objekta zgrade sa osig. kućama i po Vašem odabiru
 10. Kontaktiranje osiguravateljske kuće radi naplate osiguranja po štetnom događaju
 11. Organizacija hitnih intervencija 0-24 sata preko obrta i poduzeća s kojima imamo stalni kontakt i s kojima potpisujemo Ugovore (suvlasnici odnosno Predstavnik suvlasnika može ako želi predložiti druge izvođače ili zadržati prijašnje ukoliko su zadovoljni njihovim radom)
 12. Organizacija kreditiranja putem stambene štedionice nakon godinu dana štednje temeljem odluke suvlasnika
 13. Ugovaranje stambene štednje za potrebe objekta, a u svrhu mogućnosti dobivanja povoljnijeg kredita
 14. Knjigovodstveno vođenje objekta
 15. Slanje opomena dužnicima o neplaćanju pričuve
 16. Organiziramo  uslugu nadzora radova na objektu
 17. Za radove u dogovoru sa Predstavnikom biramo izvođače na osnovu više ponuda od različitih ponuđača
 18. Organizacija čišćenja i po odabiru Predstavnika zgrade ili suvlasnika
 19. Isplata naknade Predstavniku i uplata doprinosa
 20. Isplata naknade za čišćenje i uplata doprinosa
 21. Isplata za izvanredne radove obavljene uz suglasnost Predstavnika suvlasnika
 22. Redovito izvješće o poslovanju zgrade putem interneta (svaka zgrada ima svoj "login")
 23. Inzistiranje na kvaliteti izvođenja radova koje obavljaju kooperanti 
 24. Putem tvrtke Geo Grupa d.o.o.  nudimo usluge etažiranja zgrade i upis u zemljišne knjige, geodetsko-katastarske usluge kao i  posredovanje u prometu nekretnina
 25. Organizacija zastupanja suvlasnika pred sudom u postupcima koji proizlaze iz upravljanja
 26. Organizacija pružanja pravne pomoći Predstavniku suvlasnika u poslovima upravljanja
 27. Ljubaznost djelatnika
 28. Jer volimo posao koji radimo

Pored gore navedenog organiziramo i održavanja okoliša zgrade (rezidba, okopavanje i zalijevanje bilja), čišćenje snijega, održavanje prometnih znakova u krugu okoliša, održavanja slivnika na okolišu, održavanje rampi, rolo vrata, parking stupića itd.

Odazivamo se, prema vašoj želji i pozivu, te smo spremni doći u vašu zgradu na razgovor.
Ukoliko ste zainteresirani za suradnju ili trebate dodatne informacije o našim uslugama, kontaktirajte nas na e-mail